https://www.high-endrolex.com/13
Zpět do aktualit

Vyhlášení 3. vlny kotlíkových dotací

5ca5f2d4a2-kotlikove-dotace-anicka-final-visual-a4-horizontal_1500-600x270.jpg

 

Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

  • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
  • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
  • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
  • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Konkrétní dotované výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů / výrobků. Seznam má doporučující charakter.

Bonusy

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co můžete z dotace uhradit (způsobilé výdaje)

  • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
  • Novou otopnou soustavu
  • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  • Projektovou dokumentaci

Kde a kdy můžete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Kontakty na kraje

K obecným dotazům můžete využít informační e-mail: kotliky@sfzp.cz.

Termíny vyhlášení a zahájení příjmu v krajích

 

Kraj Vyhlášení výzvy Příjem žádostí
Moravskoslezský  10.4.2019  13.5.2019
Královehradecký 1.7.2019  11.9.2019 
Liberecký 15.7.2019  23.9.2019 
Vysočina září 2019  žíjen 2019 
Středočeský konec dubna 2019  1.6.2019 
Ústecký první týden v červenci  16.9.2019 
Karlovarský 1.4.2019  11.6.2019 
Pardubický 30.9.2019  31.10.2019 
Jihomoravský druhá polovina září  druhá polovina října 
Olomoucký 30.4.2019  4.6.2019 
Zlínský září 2019  říjen 2019 
Plzeňský září 2019  říjen 2019 
Jihočeský přelom srpen/září  přelom září/říjen 
Praha 16.9.2019  31.10.2019 

 

Poslední aktualizace 27. 3. 2019

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na těchto webových stránkách krajských úřadů.

Kotlíkové půjčky

Jsou dostupné v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. O výhodnou půjčku na výměnu kotle můžete požádat na svém obecním/městkém úřadě. Po výměně splatíte část půjčky z kotlíkové dotace. S vyřízením půjčky i dotace vám pomůže vyškolený pracovník obecního úřadu.

Půjčka je bezúročná, nezaplatíte ani korunu navíc.

Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 740 milionů korun.

Na kotlíkovou půjčku se ptejte na svém obecním či městském úřadě.

Informace o dotacích pro kraje

Alokace – 3,125 miliard Kč
Způsobilé výdaje – od 15. 7. 2015