https://www.high-endrolex.com/13

Proč byste si měli pořídit tepelné čerpadlo a jaké jsou jeho hlavní výhody?

Tepelná čerpadla disponují vysokou efektivitou provozu v poměru výkon / příkon. Získáte tak více energie, než kolik vložíte. Jedná se tedy o velmi výhodnou investici. Zároveň máte nárok na zvýhodněnou sazbu D56 za veškerou spotřebu v domácnosti. Firemních odběratelů se týká zvýhodněná sazba C56. Tepelná čerpadla požadují minimální nároky na údržbu, jsou bezobslužná a jejich provoz je ekologický.

Kde se nejvíce vyplatí použít tepelné čerpadlo?

Své uplatnění nachází nejvíce u novostaveb rodinných domů, popřípadě menších provozoven, ale např. i u bazénů. V těchto případech jsou hlavním zdrojem energie pro vytápění a ohřev vody. Budou však výborně sloužit i ve starých domech, když plánujete renovaci systému vytápění a využívání vytápění podlahového.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo získává teplo z okolního prostředí, díky čemuž je zároveň velmi úsporné a řadí se tak mezi alternativní zdroje energie. Nejčastěji si bere teplo přímo ze vzduchu případně teplo akumulované v zemi, a to skrze kapalinné nemrznoucí směsi proudící v trubkách pod zemí – trubky natahují teplo z okolní zeminy. Princip tepelného čerpadla můžeme přirovnat k ledničce, která odebírá teplo uloženým potravinám a toto teplo odchází do místnosti, v které je lednička umístěna.

Je tepelné čerpadlo ekologické?

Tepelná čerpadla nevyužívají pro svůj provoz žádný spalovací proces. Díky tomu jsou velmi šetrná k životnímu prostředí. Zároveň dokážou vytvořit 3x až 4x více energie v poměru k energii dodané. Tepelná čerpadla využívají teplo z okolního prostředí. Ohřev vody či samotné vytápění je tak díky tomu velmi úsporné. Dle konkrétního typu čerpadla je možné ušetřit 50 % až 80 % nákladů.

Co to je „topný faktor“?

Topný faktor uváděný také pod zkratkou TF je poměr topného výkonu k příkonu elektrické energie. Pokud narazíte např. na údaj TF 2, znamená to, že tepelné čerpadlo přečerpá dvakrát více tepla, než kolik ve skutečnosti spotřebuje elektrické energie.

Jaký výkon u tepelného čerpadla zvolit?

Obecně lze říci, že v případě výkonu tepelného čerpadla je v prvé řadě vhodné zvážit, k čemu má sloužit. Zda má fungovat na předehřívání tepelné užitkové vody nebo vytápět např. venkovní či vnitřní bazén. Dalším faktorem při výběru tepelného čerpadla jsou tepelné ztráty objektu, které se mění s venkovní teplotou. Je tedy důležité důkladně zvážit, v jaké oblasti se váš dům nachází, protože každý jeden stupeň směrem dolů představuje 6 % výkonu samotného zdroje. Při výběru tepelného čerpadla a jeho výkonu doporučujeme poradit se s naším odborníkem, který vám ochotně a rád pomůže.

Mohu připojit tepelné čerpadlo na jakýkoli topný systém?

Tepelná čerpadla mohou být připojena pouze na nízkoteplotní topné systémy, jelikož sami dosahují max. teploty výstupní vody 55°C - 65°C. Čím nižší teplota, tím lépe. Podlahové topení s teplotou vody okolo 35 °C je ideální řešení. Dále to jsou radiátory dimenzované na teplotní spád 55°C /45°C. Důležitým faktorem je umožnění dostatečného průtoku topné vody v dimenzi rozvodů, ale s minimálním zvýšením výkonu oběhového čerpadla. Splnění těchto požadavků najdeme např. u samotížných topných systémů pro kotle na tuhá paliva. K možným potížím může dojít u některých nových systémů, které jsou dimenzovány na minimální objem vody. Zde je třeba změnit rozvodný systém.

Jaký je funkce akumulační nádoby u tepelného čerpadla?

Mezi hlavní funkce akumulační nádoby spadá: zvyšování objemu vody v otopné soustavě, díky čemuž dochází k zamezení nesprávného cyklování provozu tep. čerpadla. Tím se také prodlužuje celková životnost tepelného čerpadla. Akumulační nádoba dokáže oddělit konstantní průtok tepelného čerpadla a průtok otopnou soustavou. Řeší odtávání výparníku tepelného čerpadla pomocí dostatečného množství tepla obsaženého v akumulační nádobě. V neposlední řadě je možné osadit nádobu elektrickými tělesy, která nahradí doplňkový zdroj tepla.

Mám si pořídit tepelné čerpadlo do nezatepleného domu?

Ano! Tepelné čerpadlo se vám vyplatí i v případě umístění do rodinného domu, kde jsou staré radiátory. Své využití najde také v administrativních budovách s vytápěním v podlaze. Pro tyto účely doporučujeme tepelné čerpadlo vzduch-voda. Jeho instalace je poměrně rychlá a nevyžaduje zemní úpravy.

Jaká kritéria je nutné brát v potaz při výběru tepelného čerpadla?

Konkrétní typ zvoleného čerpadla závisí na různých faktorech. Mezi ně spadá oblast, kde bude čerpadlo umístěno. Např. v chladnějších oblastech jako jsou hory, není příliš vhodné, instalovat čerpadlo vzduch-voda, ale raději instalovat systém země-voda. Důležité také je, zvážit pořizovací a provozní náklady, typ nemovitosti – novostavba nebo starší dům aj. Uděláte dobře, když se před koupí poradíte s odborníkem.

Jaká je životnost tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla, resp. jejich nejvíce namáhané části, dosahují životnosti až 15 let. Výsledná životnost čerpadla však závisí také na místních klimatických podmínkách a na tom, jak kvalitně a profesionálně byla provedena samotná instalace.

Jaký systém mám vybrat – vzduch-voda nebo země-voda?

Na tuto otázku neexistuje jedna jediná univerzální odpověď. Obecně však lze říci, že tepelné čerpadlo vzduch-voda je vhodné v místech, kde není možné nebo je z určitých důvodů obtížné, provádět zemní a vrtné práce. Jsou tedy ideálním řešením pro ty, kteří požadují menší náročnost samotné instalace a montáže. Tepelná čerpadla země-voda jsou dobrým řešením především v případě novostaveb, a to v momentě, kdy jsou stavební a zemní práce v běhu. Nechte si poradit se správným výběrem tepelného čerpadla jedním z našich odborníků.

Jaká je hlučnost tepelných čerpadel?

Díky výborné zvukové izolaci zajišťují tepelná čerpadla velmi tichý chod.

Jak dimenzovat výkon tepelného čerpadla?

Důležité u tepelného čerpadla je, aby bylo schopné pokrýt tepelné ztráty vašeho objektu. Je to stejné, jako v případě jakéhokoli jiného zdroje tepla. Posuďte také celkovou spotřebu tepla na vytápění, potřebu tepla na ohřev teplé vody, lokalitu a nadmořskou výšku a samozřejmě požadavky investora a celkový provoz objektu.

Bivalentní systém – co to je?

Vzhledem k tomu, že tepelné čerpadlo využívá obnovitelnou energie okolního teplého vzduchu, je vhodné ho doplnit dalším zdrojem tepla pro případ trvajících nižších teplot, při kterých výkon čerpadla klesá.

Bod bivalence – co to je?

Jedná se o takovou teplotu venkovního vzduchu, při které je topný výkon čerpadla rovný tepelným ztrátám objektu.

Jaké hlavní výhody má solární systém?

Poskytuje čistou, bezplatnou a obnovitelnou energii, kterou získává ze sluníčka. Díky tomu je zdroj energii pro solární systém v podstatě neomezený. Narozdíl např. od uhlí nebo ropy. Odpadá také potřeba pořizování a skladování paliva. Samotný provoz nevyžadujte prakticky žádnou obsluhu. Solární zařízení je šetrné k životnímu prostředí.

A co v zimě, když nesvítí slunce? Budu mít dostatek energie?

Obecně lze říci, že v našem prostředí v období od prosince do ledna nestačí solární energie pokrýt požadovanou potřebu. Proto je důležité, jakým způsobem bude dimenzován zásobník a jak bude energeticky překlenuto období, ve kterém sluníčko nesvítí. Z druhé strany vakuové trubice solárního systému jsou velmi dobře izolované před chladem, a proto umí dodávat teplo i v mrazivém zimním období.

Můžu připojit na zásobník kotel na dřevo?

Ano. Obecně je možné připojit různé zdroje energie na solární zařízení.

Mohu ohřívat vodu v bazénu pomocí solárního systému?

Nejvhodnější je k tomuto účelu použít solární přebytky ze systému pro ohřev TUV v domácnosti. Případně lze ohřívat vodu v bazénu odděleným solárním systémem.

Čím se liší fotovoltaika a solární kolektor?

Solární kolektory jsou určené k výrobě tepla a ohřevu vody pomocí slunečního záření. Fotovoltaika vyrábí elektrickou energii prostřednictvím slunečního záření.

Jak dlouho vydrží vakuová trubice?

Minimální životnost se pohybuje v rozmezí 25 až 35 let. Podobně jako u topných zařízení. Záruka je dána na 15 let.

Jaké hlavní výhody má solární systém?